Women's European Championships

Global Cup - Women's European Championships

Per Capita Cup - Women's European Championships

2015: Basketball - Team
Date Gender Country Position
28 Jun 2015 Women Serbia 1
28 Jun 2015 Women France 2
28 Jun 2015 Women Spain 3
28 Jun 2015 Women Belarus 4
28 Jun 2015 Women Turkey 5
28 Jun 2015 Women Russia 6
28 Jun 2015 Women Montenegro 7
28 Jun 2015 Women Lithuania 8
2013: Basketball - Team
Date Gender Country Position
30 Jun 2013 Women Spain 1
30 Jun 2013 Women France 2
30 Jun 2013 Women Turkey 3
30 Jun 2013 Women Serbia 4
30 Jun 2013 Women Belarus 5
30 Jun 2013 Women Czech Republic 6
30 Jun 2013 Women Sweden 7
30 Jun 2013 Women Italy 8
2011: Basketball - Team
Date Gender Country Position
3 Jul 2011 Women Russia 1
3 Jul 2011 Women Turkey 2
3 Jul 2011 Women France 3
3 Jul 2011 Women Czech Republic 4
3 Jul 2011 Women Croatia 5
3 Jul 2011 Women Montenegro 6
3 Jul 2011 Women Lithuania 7
3 Jul 2011 Women Latvia 8
2009: Basketball - Team
Date Gender Country Position
20 Jun 2009 Women France 1
20 Jun 2009 Women Russia 2
20 Jun 2009 Women Spain 3
20 Jun 2009 Women Belarus 4
20 Jun 2009 Women Greece 5
20 Jun 2009 Women Italy 6
20 Jun 2009 Women Latvia 7
20 Jun 2009 Women Slovakia 8